O hotărâre judecătorească poate fi contrară legii și neconformă adevărului din cauza a trei vicii esențiale

  1. la judecarea și pronunțarea hotărârii atacate au fost nesocotite regulile de procedură penală care asigură aflarea adevărului și garantează drepturile părților, de natură a pune la îndoială corectitudinea soluției adoptate (error in procedendo);
  2. soluționarea cauzei este greșită prin stabilirea greșită a faptelor, care au condus la condamnarea unei persoane nevinovate sau la achitarea unei persoane vinovate de comiterea unei infracțiuni (error in facto)
  3. soluționarea cauzei este greșită prin neaplicarea sau aplicarea greșită a legii substanțial penale sau civile (error in judiciendo).
622 - total vizitatori unici 2 - vizitatori unici (astazi / articol)