Precizare: termenul “patron” este utilizat in intelesul de detinator al actiunilor ori partilor sociale ale unei societati comerciale pe actiuni ori cu raspundere limitata. Totodata, executarea silita se refera la partile sociale ori actiunile detinute de aceasta persoana, si nu direct la activele respectivei societati.

Tribunalul Constanta, intr-o decizie de speta, a “dezlegat” o chestiune indelung disputata in doctrina si practica, anume, daca, partile sociale, detinute de un debitor (persoana fizica)  la o sociatete comerciala, pot fi sechestrate și executate silit de catre proprii sai creditori.

Astfel, Tribunalul constată că prin prev. disp. art. 757 NCPC mai – sus citate se reglementează în mod expres posibilitatea urmăririi silite a părților sociale, indiferent dacă sunt deținute la o societate cu răspundere limitată cu asociat unic sau cu mai mulți asociați. Apreciem că aceste dispoziții legale se vor aplica cu prioritate în concursul cu disp. art. 66 din Legea nr. 31/1990 potrivit principiului „specialia generalibus derogant”, având un caracter special în materia executării silite. Aceasta, deoarece în timp ce dispozițiile Legii societăților comerciale ( de ex, art. 202 ) reglementează raporturile juridice create prin libera voință a părților implicate, fiind vorba de un transfer voluntar de părți sociale, dispozițiile Noului Cod de procedură civilă precitate au prioritate în ipoteza executării silite, când voința asociatului debitor este înlocuită cu constrângerea exercitată de organele competente ale statului pentru aducerea la îndeplinire în mod silit a obligației sale.

De altfel, modificarea adusă art. 66 alin. 2 prin Legea nr. 152/2015 („Creditorii prevăzuți la alin. (1) pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile ori părțile sociale ale debitorului lor”) a rezolvat această problemă, legiuitorul prevăzând în mod expres faptul că, la fel ca și acțiunile, și părțile sociale pot fi puse sub sechestru sau vândute de către creditorii asociatului debitor. Este adevărat că aceste ultime prevederi legale nu erau în vigoare la data executării silite contestate prin prezenta cauză, însă sunt de natură să elimine controversele cu privire la declararea ca insesizabile a părților sociale, confirmând că debitorul asociat într-o societate cu răspundere limitată poate fi executat în orice moment pentru toate drepturile sale patrimoniale deținute în societate.”

(Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 1115/16 decembrie 2015, www.rolii.ro)

1578 - total vizitatori unici 1 - vizitatori unici (astazi / articol)