In cazul unei contestatii, instanta  realizeaza un dublu control, de legalitate si temeinicie (daca, faptele retinute sunt reale si corect consemnate), insa, pentru aceasta, trebuie sa poata cunoaste continutul procesului verbal – completat olograf (scris de mana) de catre cel care aplica sanctiunea. Ce se intampla atunci cand, scrisul nu este descifrabil?

Speta mai jos redata, cuprinde solutia ce trebuie aplicata unui astfel de caz?

In cauza, din susținerile petentului, rezultă că prin procesul verbal de contravenție contestat, a fost sancționat contravențional pentru că, la data de 16.10.2015, ora 13, ar fi oprit neregulamentar autoturismul in dreptul magazinului Romarta, în locul unde se afla indicatorul oprirea interzisă.

Analizând procesul verbal de contravenție contestat, sub aspectul legalității, instanța constată că acesta este depus la dosar în copie ilizibilă, iar intimata, deși i s-a pus în vedere, nu s-a conformat dispoziției instanței și nu l-a depus în copie lizibilă. Față de această situație de fapt, instanța nu poate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 17 din OG nr. 2/2001 și nici temeinicia actului contestat. Neputând verifica legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție contestat, se creează un dubiu care nu poate profita decât petentului, așa încât instanța va admite plângerea acestuia urmând să dispună anularea procesului-verbal de contravenție  și înlăturarea sancțiunilor aplicate. (Judecatoria fagarasi, sentinta 60/2016, www.rolii.ro)

Nota: Aceeasi solutie este aplicabila si in ipoteza in care, numai o parte a celor consemnate este indescifrabila, evident daca sunt aspecte esentiale si indispensabile, completei stabiliri a situatiei de fapt, precum, data consemnarii, data savarsirii faptei, descrierea faptei etc.

2089 - total vizitatori unici 1 - vizitatori unici (astazi / articol)