Curtea Europeana a Drepturilor Omului a sustinut in mod constant necesitatea respectarii dreptului la o instanta impartiala, indicand si modul de stabilire a impartialitatii.

Astfel, spre pilda, in cauza Hauschildt contra Danemarca (Hotararea din 24 mai 1989) a aratat ca: ‘Existenta impartialitatii (s.n.), in sensul conferit de articolul 6 paragraful 1, se determina prin aplicarea unui test subiectiv, constand in examinarea convingerilor personale ale unui judecator anume intr-o cauza data si, in acelasi timp, pe baza unui test obiectiv, al carui scop este de a stabili daca judecatorul a oferit garantii suficiente pentru a elimina orice dubiu legitim in cauza respectiva’ (pct.47); ‘

In contextul testului obiectiv, Curtea trebuie sa stabileasca daca au existat elemente de fapt verificabile apte de a ridica dubii cu privire la impartialitatea judecatorului, independent de comportamentul sau personal. Din acest punct de vedere, chiar si aparentele pot fi importante.

Ceea ce este important este increderea pe care instantele de judecata trebuie sa o inspire publicului intr-o societate democratica si, in cauzele penale, increderea pe care trebuie sa o inspire acuzatului. in consecinta, orice judecator cu privire la care exista un motiv legitim care sa indreptateasca temerea ca nu ar putea fi impartial trebuie sa se retraga. (…) Ceea ce este decisiv este daca aceasta temere poate fi justificata in mod obiectiv’. (pct.48)

In cauza Altay c. Turcia, Curtea Europeana a Drepturilor Omului statueaza ca, potrivit art.6 paragraful 1 din Conventia europeana a drepturilor omului, dreptul la un proces echitabil contine drept garantie, inter alia, dreptul ca procesul sa fie judecat de o instanta judecatoreasca independenta si impartiala. in situatia in care aparentele in materie sunt de natura sa creeze acuzatului o teama legitima, justificata in mod obiectiv, referitoare la lipsa de independenta si de impartialitate, rezulta ca dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat.

In cauza Piersark c. Belgia (Hotararea din 1 octombrie 1982), Curtea noteaza ca ‘in materie, chiar si aparentele puteau imbraca o anumita importanta si apreciaza ca fiecare judecator despre care exista temerea legitima a lipsei de impartialitate trebuie sa se recuze’ (pct.427).

Aceeasi Curte, in cauza De Cubber c. Belgia (Hotararea din 26 octombrie 1984) a sustinut ideea ca judecatorul nu trebuie doar sa fie impartial, ci, in egala masura, trebuie sa se vada ca este impartial.

1466 - total vizitatori unici 1 - vizitatori unici (astazi / articol)