Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. (Potrivit art. 31 alin. 1 – 3 CM )

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Potrivit textului analizat, motivul concedierii il constituie inaptitudinea profesionala a salariatului stabilita pe parcursul perioadei de proba, de catre angajator. Perioada de proba constituie o clauza de dezicere a contractului individual de munca, fiind la indemana ambelor parti contractante.

Intr-o cauza concreta, angajatorul a emis notificare, in temeiul art. 31 CM, fara a fi motivata, conditie insa ce nu e obligatorie in cazul acestei incetari a contractului individual de munca.

Insa, potrivit art. 272 CM, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Aceasta prevedere presupune ca, in cazul contestarii deciziei sau notificarii emise in temeiul art. 31 CM, angajatorul sa depuna dovezi din care sa rezulta temeinicia si legalitatea masurii dispuse, astfel incat si instanta sa poata verifica sustinerile celui concediat.

In cazul acestei concedieri, anagajatorul are obligatia depunerii inscrisurilor din care sa se poata constata existenta/inexistenta aptitudinilor profesionale ale angajatuui, cazurile in care acesta nu a fost in masura sa-si indeplineasca obligatiile profesionale, imprejurarea ca angajatorul a asigurat salariatului toate conditiile exercitarii obligatiilor profesionale, imposibilitatea salariatului de a se adapta conditiilor de munca impuse de angajator.

Ori, in prezenta cauza, parata a depus certificat constatator emis de ORC si declaratia nr. 146/24-04-2015 data de reclamanta, nu a precizat nici prin intampinare motivele care au determinat – o sa dispuna concedierea in temeiul art. 31 alin. 1 CM, astfel incat instanta sa poata verifica legalitatea si temeinicia concedierii.

Potrivit literaturii de specialitate, textul art. 31 alin. 3 CM da dreptul angajatorului sa inceteze contractul indiviodual de munca, fara a-si motiva decizia, dar, in cazul in care salariatul contesta concedierea considerand-o abuziva (datorata altor considerente decat necorespunderea profesionala), judecatorul este obligat sa verifice sustinerile celui concediat si sa constate daca angajatorul a comis sau nu un abuz de drept. In caz contrar, s-ar ajunge la situatia in care decizia de incetare a contractului individual de munca luata de angajator ar avea caracter absolut si nu ar putea fi atacata in justitie. Faptul ca angajatorul nu-i prezinta salariatului motivul pentru care il considera necorespunzator profesional nu trebuie sa conduca la concluzia ca nu este necesar un temei profesional la luarea deciziei. Nemotivarea deciziei  nu inseamna lipsa motivului. De aceea, dreptul angajatorului de a denunta contractul individual de mjunca in perioada de proba nu este discretionar (Revista R_____ de Dreptul Muncii nr. 1/2012, pag11 – 13).

Fata de acestea, instanta apreciaza ca notificarea  este nelegala, in conditiile inexistentei si nedovedirii unui motiv al incetarii contractului individual de munca. Astfel, Tribunalul anuleaza notificarea emisa de parata cu privire la incetarea contractului individual de munca al reclamantei incepand cu data de 02-04-2015 si repune partile in situatia anterioara emiterii acesteia, respectiv reincadrarea reclamantei pe postul detinut anterior.

Obliga parata sa plateasca reclamantei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data reintegrarii.

Tribunalul Constanta, SENTINȚA CIVILĂ NR.1469, din 08 iulie 2015

35001 - total vizitatori unici 107 - vizitatori unici (astazi / articol)